CÔNG TRÌNH XÂY LẮP

Với đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, trong nhiều năm qua CET luôn là bạn đồng hành tin cậy với nhiều công trình.

 

Một số công trình điển hình:

Bênh viện nhi trung ương:

KĐT Dương nội: 

 

Công trình bright:

 

Công trình nam đô:

 

Novotel hà nội: