Tin tức

Lắp đặt trạm điện 35KV

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Bị và Dịch Vụ Kỹ Thuật ( CET ) đã lắp đặt thành công và hoàn chỉnh công trình trạm biến áp điện với quy mô lớn