Tin tức

Trạm biến áp

Trạm biến áp do CET  lắp đặt công trình

Trạm được Công Ty Cổ Phần Tư Vấn và Dịch Vụ kỹ Thuật ( CET )  thiết kế và  lắp đặt.

Hệ thống bao gồm các  trạm 35kV của hãng ABB,  tủ ATS  và tủ phân phối  do các kỹ sư CET thiết kế và gia công sản xuất.